Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Klagesaker fartøy- og deltakerseksjonen 2021

Her finner du klagesaker og vedtak for 2021.

 

Nr.

Saksnr.

Region

Klager - Fartøy

Innhold - tema

Vedtaksdato

Resultat 

1.

20/18685Nord

David Fisk AS - «Polarliner»

Leiefartøyordningen20.01.2021

Vedtak opprettholdt

2.

20/20349Vest

Sangolt AS - «Viljen»

Egnet og utstyrt21.01.2021Vedtak opprettholdt

3.

20/19932NordTerje Heggeli - «Aquarius»Deltakelse i åpen gruppe - lengdebegrensning21.01.2021Vedtak opprettholdt

4.

20/19974Sør

Tempofisk AS - «Tenor»

Unntak fra alminnelig avkortning og kvoteutnyttelse26.01.2021Vedtak opprettholdt

5.

20/20120NordlandAleksander Edvardsen - nybyggEgnet og utstyrt26.01.2021Vedtak opprettholdt

6.

21/1467SørRunar Lars Larsen - «Lati»Tilbakekall av ervervstillatelse grunnet passivitet27.01.2021Vedtak opprettholdt

7.

21/1024Vest

Sangolt AS - «Viljen»

Egnet og utstyrt29.01.2021Vedtak opprettholdt

8.

21/1540SørEilert Helge Eilertsen - «Gunner»Tilbakekall av ervervstillatelse grunnet passivitet29.01.2021Vedtak opprettholdt

9.

21/1858Nordland

Stein Ronny Vornes AS - “Snøggen”

Egnet og utstyrt02.02.2021Vedtak opprettholdt

10.

21/1465Vest

Promar AS - “Havmann”

Leiefartøyordningen02.02.2021

Klage tatt til følge

11.

21/346Nordland

Jensen Fisk AS - “Mira”

Egnet og utstyrt03.02.2021

Klage tatt til følge

12.

21/808MidtSandøysund DA - “Sandøysund”Tilbakekall av ervervstillatelse grunnet manglemde manntallsføring05.02.2021Vedtak opprettholdt

13.

20/20207MidtHarald A Reppe - “Sylvia”Tilbakekall av ervervstillatelse grunnet manglemde manntallsføring09.02.2021

Klage tatt til følge

14.

21/2160NordlandOlafur Einarsson - “Bella”

Egnet og utstyrt

Bortfall av deltakeradgang

11.02.2021Klagen tatt delvis til følge for så vidt gjelder bortfall av deltakeradgang

15.

21/363Midt

Terje Klungseth - “Trio”

Tilbakekall av ervervstillatelse grunnet manglemde manntallsføring22.02.2021Klage tatt til følge

16.

21/2877Midt

Vågøy AS - “Alf Senior”

Generell utskiftningstillatelse09.03.2021Klage tatt til følge

17.

20/18294Nord

Vestri Fisk AS - “Rollon

Deltakelse i fisket etter kongekrabbe - åpen gruppe17.03.2021Vedtak opprettholdt

18.

21/4571VestVærholm Kystfisk AS - “Nemo”Kravet om at høvedsmann står om bord - leieskipperforbud31.03.2021Klage tatt til følge

19.

21/210Vest

Oma Kyst AS - “Pia”

Leiefartøyordningen14.04.2021Vedtak opprettholdt

20.

20/19665NordTron Jakobsen - “Valkyrien”, F-17V, LG5979Deltakelse i fisket etter kongekrabbe - åpen gruppe20.04.2021Vedtak opprettholdt

21.

21/5952NordFjord Havsel AS - “Havsel”, F-169-A, LIXISelfangsttillatelse i Vesterisen og Østisen23.04.201Vedtak opprettholdt

22.

21/6466NordNorthern Consulting AS - “Holmen”, TF-113-NK, LG9186Unntak fra alminnelig avkortning og kvoteutnyttelse04.05.2021Vedtak opprettholdt

23.

21/6451NordlandBustingan Support AS - “Trond-Anton”, N-2-VV, LM6137Leiefartøyordningen

21.05.2021

28.05.2021
Vedtak opprettholdt

24.

21/5034Nord

Kenneth AS - “Sigrid Kristine”, NT-93-V, LM6082

Deltakelse i åpen gruppe - deltakerforskriften § 601.06.2021Vedtak opprettholdt

25.

21/2815Vest

Eirik Klepsvik - “Joar”, H-159-AV, LK2022

Tilbakekall av ervervstillatelse grunnet passivitet09.06.2021Vedtak opprettholdt

26.

21/8264NordKåre Olaf Olsen ENK - «King Marcus», LM6697Unntak fra kondemenringskrav i strukturkvoteordningen10.06.2021Vedtak opprettholdt

27.

21/1727NordStåle Martinsen - «Anfield», TF-1-M, LK2420Deltakelse i fisket etter kongekrabbe - åpen gruppe14.06.2021Vedtak opprettholdt

28.

21/7594NordIndahl Fiskebåt AS - «Ausma»Tilbakekall av ervervstillatelse grunnet passivitet18.06.2021Vedtak opprettholdt

29.

21/7607NordIndahl Fiskebåt AS - «Stormfuglen»Tilbakekall av ervervstillatelse grunnet passivitet18.06.2021Vedtak opprettholdt

30.

21/2844NordAndersen Fiske ENK - «Ulvøy»Deltakelse i fisket etter kongekrabbe - åpen gruppe01.07.2021Klage tatt til følge

31.

21/6192NordFisker Henriksen ENK - «Marius»Deltakelse i fisket etter kongekrabbe - åpen gruppe21.07.2021Vedtak opprettholdt

32.

21/12890NordSaga Fj. v/ Ole Martin Olsen - «Annja»Leiefartøyordningen - forlis/havari - åpen gruppe08.09.2021Vedtak opprettholdt

33.

21/8653NordKveitekongen Alf Håkan Bergmann - «Lister»Deltakelse i fisket etter kongekrabbe13.09.2021Vedtak opprettholdt

34.

21/10281NordBugøy Havfiske AS - «Lysstrålen»Deltakelse i fisket etter kongekrabbe13.09.2021Vedtak opprettholdt

35.

21/9999Nord

Vestland Fylkeskommune - «Børvåg»

Unntak fra kondemenringskrav i strukturkvoteordningen22.09.2021Vedtak opprettholdt

36.

21/13976NordIndahl Fiskebåt AS - «Ausma»Egnet og utstyrt25.10.2021Vedtak opprettholdt

37.

21/13975NordIndahl Fiskebåt AS - «Stormfuglen»Egnet og utstyrt25.10.2021Vedtak opprettholdt

38.

21/14172NordlandSørfjord Kystfiske AS - «Fugløybuen»Leiefartøyordningen - forlis/havari02.11.2021Vedtak opprettholdt

39.

21/15809NordFiskelykke AS - «Lykkeliten»Deltakelse i fisket etter kongekrabbe - åpen gruppe03.11.2021Vedtak opprettholdt

40.

21/11895MidtLeppefisk AS

Bostedskravet - deltakerloven § 5a

06.10.2021Vedtak opprettholdt

41.

21/17218SørNesegutten AS - «Nesegutten»Leiefartøyordningen - forlis/havari16.11.2021Vedtak opprettholdt

42.

21/12895NordAsle Sandmo AS - «Maria Ailen”Dispensasjon omsettingskrav – kongekrabbe29.11.2021Vedtak opprettholdt

43.

21/17788VestEivind Waage - «Normann»Leiefartøyordningen - forlis/havari22.12.2021Vedtak opprettholdt