Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Klagesaker behandlet av Fiskeridepartementet 2015

Kontakt: Rune Løvås

Klagesaker behandlet av Fiskeridepartementet 2015

Nr.

År

Saksnr. F - dir.

Klager - Fartøy

Innhold - stikkord

Vedtaksdato

Resultat

1

2015

14/12163

Østerfjord AS -

“Skude Senior”

Egnet og utrustet - Deltakerloven § 8

10.02.2015

Klage tatt til følge

 

2

2015

14/8463

Arctic Swan KS - “Arctic Swan”

Forsøksfiske etter snøkrabbe med trål

18.03.2015

Vedtak opprettholdt

 

3

2015

15/3337

Østerbris AS - “Østerbris”

Strukturkvoteordning for havfiskeflåten - avkortning i kvotegrunnlaget ved tildeling av strukturkvote for ringnotflåten

30.03.2015

Vedtak opprettholdt

 

 

 

 

4

2015

15/2054

Båtsfjord Fangst AS - “Havnefjell”

Fangst av snøkrabbe

26.05.2015

Vedtak opprettholdt

 

5

2015

15/3623

Finnmark Havfiske AS - “Stamsund”

Omfordeling av strukturkvoter

26.05.2015

Vedtak opprettholdt

 

6

2015

14/16023

PR Hopmark ANS - “Fiskebank”

Endring av driftsgrunnlag

01.07.2015

Vedtak opprettholdt

 

7

2015

15/6611

Bjarne Nilsen AS - “Bjarne Nilsen”

Søknad om seinottillalse

02.07.2015

Vedtak opprettholdt

 

8

2015

15/345

Meløyfjord Fiskeriselskap AS - “Ismåken”

Leiefartøyordning - nybygg -

forlengelse av leieperiode

02.07.2015

Klage tatt til følge

 

 

9

2015

13/9061

Remøy Sea Viking AS -

Ubestemt fartøy

Deltakelse i fisket etter reker på Grønland

03.07.2015

Vedtak opprettholdt

 

10

2015

15/8713

Ocean Venture AS - “Røstnesvåg”

Ervervstillatelse for fangst av snøkrabbe - Tilfredsstillende driftsgrunnlag

 

23.07.2015

Vedtak opprettholdt

11

2015

15/10146

Ørjan AS -

ubestemt fartøy

Tildeling av reketråltillatelse - nytildeling

10.09.2015

Vedtak opprettholdt