Reguleringsmøte november 2022

Det årlege haustmøtet om reguleringar av fiskebestandane var i Bergen i byrjinga av november. Det var i utgangspunktet kun inviterte deltakarar som kunne møte. Andre kunne følgje møtet via strømming på nett.

Kvar: Fiskeridirektoratet, Strandgaten 229, Bergen

Når: 9. og 10. november 2022. Møtestart er kl. 09:00

Kven: Adresseliste

Tema: Saksliste, saksdokummenter del 1 (sak 1-11), saksdokumenter del 2 (sak 12-31)

Reguleringsmøtet er samansett av organisasjonar som er engasjert i og er opptatt av fiskeri i norske havområde. Her blir Fiskeridirektoratets framlegg til reguleringar av alle dei viktigaste fiskebestandane for komande år diskutert.

Følg møtet via strømming

Møtet vil bli strømma og du kan følge det via denne lenka: https://my.rec.vc/live/8TF9w9FUREu5oUvp

Påmelding stengt

Innspel eller forslag til saker måtte vere Fiskeridirektoratet i hende innan måndag 24. oktober.

Påmelding til møtet kunne gjerast på eit digitalt skjema (sjå under) eller på e-post til postmottak@fiskeridir.no innan 24. oktober.

Reguleringsmøte 2022: saksliste og dokument

Saksnr.

Sak

Saksdokument

Innspel

Referat

Sak 1/2022

Regulering av fisket etter torsk nord for 62° N i 2023

Torsk nord

Kvotefleks

Torsk nord - Sametinget

Fiskebåt: torske- og rekesektoren

Fiskarlaget Nord

Nordland Fylkes Fiskarlag

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Sjømat Norge - vedlegg

Bivdu

Referat

Sak 2/2022

Regulering av fisket etter hyse nord for 62° N i 2023

Hyse nord

Kvotefleks

Hyse - Sametinget

Fiskarlaget Nord

Nordland Fylkes Fiskarlag

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Sjømat Norge - vedlegg

Bivdu

Referat

Sak 3/2022

Regulering av fisket etter sei nord for 62° N i 2023

Sei nord

Kvotefleks

Sei nord - Sametinget

Fiskarlaget Nord

Fiskernes Agnforsyning

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Sjømat Norge - vedlegg

Bivdu

Referat

Sak 4/2022

Påbud om bruk av fangstbegrensingssystem i snurrevad nord for 62°N

Fangstbegrensning snurrevad

Vedlegg 1

Vedlegg 2

Vedlegg 3

Pelagisk forening

Referat

Sak 5/2022

Regulering av fisket etter blåkveite nord for 62° N i 2023

Blåkveite

Blåkveite - Sametinget

Fiskebåt: torske- og rekesektoren

Andøy Spacecenter

Fiskarlaget Nord

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Sjømat Norge

Nordland Fylkes Fiskarlag

Bivdu

 

Sak 6/2022

Regulering av fisket etter uer i 2023

a) Snabeluer

b) Vanleg uer

c) I Irmingerhavet

Snabeluer

Vanlig uer

Uer i Irmingerhavet

Vedlegg - Uer i Irmingerhavet

Uer - Sametinget

Fiskebåt: torske- og rekesektoren

Fiskarlaget Nord

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Nordland Fylkes Fiskarlag

Bivdu

 

Sak 7/2022

Regulering av fisket etter rognkjeks i 2023

Rognkjeks

Kvoteråd rognkjeks

Rognkjeks -Sametinget

Fiskarlaget Nord

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Nordland Fylkes Fiskarlag

Bivdu

Referat

Sak 8/2022

Regulering av fisket etter sei sør for 62 N° i 2023 Sei Nordsjøen og Skagerrak

Fiskebåt: torske- og rekesektoren

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Referat

Sak 9/2022

Regulering av fisket etter torsk sør for 62°N i Nordsjøen og Skagerrak i 2023 Torsk i Nordsjøen og Skagerrak

Fiskebåt: torske- og rekesektoren

Norges Fiskarlag

Referat

Sak 10/2022

Regulering av fisket etter

a) botnfisk ved Grønland i 2023

b) torsk i NAFO-området i 2023

Botnfisk ved Grønland

Torsk i NAFO

Fiskebåt: torske- og rekesektoren

Referat

b) Referat

Sak 11/2022

Regulering av djuphavsarter i internasjonale farvatn i 2023 Dyphavsarter  

Referat

Sak 12/2022

Regulering av fisket etter vassild i 2023 Vassild

Norges Fiskarlag

Sjømat Norge - vedlegg

Referat

Sak 13/2022

Regulering av fisket etter reker i 2023

a) Ved Grønland

b) I Nordsjøen og Skagerrak

c) Nord for 62°N

Reker ved Grønland

Reker Nordsjøen og Skagerrak

Reker nord

Reker - Sametinget

Fiskebåt: torske- og rekesektoren

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Bivdu

a)Referat
b)Referat
c)Referat

Sak 14/2022

Regulering av fisket etter leppefisk i 2023 Leppefisk

Norges Kystfiskarlag

Norges Fiskarlag

Referat

Sak 15/2022

Regulering av fisket etter makrellstørje i 2023 Makrellstørje

Norges Kystfiskarlag

Sjømat Norge - vedlegg

 

Sak 16/2022

Regulering av fisket etter norsk vårgytande sild i 2023

NVG sild

Vedlegg - ICES

NVG sild - Sametinget

Fiskarlaget Nord

Nordland Fylkes Fiskarlag

Pelagisk forening

Fiskernes Agnforsyning

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Fiskebåt

Bivdu

Referat

Sak 17/2022

Regulering av fisket etter makrell i 2023

Makrell

Makrell - Sametinget

Fiskarlaget Nord

Nordland Fylkes Fiskarlag

Pelagisk forening

Fiskernes Agnforsyning

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Fiskebåt

Bivdu

Referat

Sak 18/2022

Regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2023 Sild i Nordsjøen og Skagerrak

Pelagisk forening

Norges Kystfiskarlag

Fiskebåt

Norges Fiskarlag

Referat

Sak 19/2022

Regulering av fisket etter hestmakrell i 2023 Hestmakrell

Pelagisk forening

Fiskebåt

Norges Fiskarlag

Referat

Sak 20/2022

Orientering om fisket etter brisling i 2022/2023 Orientering brisling

Norges Fiskarlag

Fiskebåt

 

Sak 21/2022

Regulering av fisket etter kolmule i 2023 Kolmule

Norges Fiskarlag

Fiskebåt

Referat

Sak 22/2022

Regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2023

Lodde Barentshavet

Vedlegg - Lodde Barentshavet

Lodde Barentshavet - Sametinget

Fiskarlaget Nord

Nordland Fylkes Fiskarlag

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Fiskebåt

Bivdu

Referat 

Sak 23/2022

Regulering av fisket etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen sesongen 2022/2023

 

Lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen

 

Fiskebåt

Norges Fiskarlag

Referat

Sak 24/2022

Regulering av fisket etter tobis i 2023 Tobis

Norges Fiskarlag

Fiskebåt

Referat

Sak 25/2022

Regulering av fisket etter augepål i 2023

Augepål

Vedlegg (stor rist)

Norges Fiskarlag

Fiskebåt

Referat
Sak 26/2022

Regulering av fisket etter raudåte

Raudåte

Norges Kystfiskarlag

Bivdu

Norges Fiskarlag

Referat
Sak 27/2022

Regulering av fisket etter brosme og lange

Brosme og lange   Referat
Sak 28/2022

Lærlingkvoteordningen

Lærlingkvoteordningen Bivdu  

Sak 29/2022

Regulering av fisket etter pigghå

Pigghå

Norges Fiskarlag

 

Sak 30/2022 Evaluering av tiltak og råd om fiskerireguleringer i Oslofjorden, inkludert tråling

Evaluering av tiltak Oslofjorden

Evaluering av tiltak - Havforskningsinstituttet

   
Sak 31/2022 Eventuelt  

Norges Fiskarlag om breiflabb/kveite

Norges Kystfiskarlag om rekrutteringskvoteordningen