Reguleringsmøtet november 2017

På reguleringsmøtet diskuteres reguleringene av ulike fiskerier for 2018. Møtet holdes i Fiskeridirektoratets lokaler i Strandgaten i Bergen 8. og 9. november. Dokumentene til møtet blir lagt ut fortløpende.

Mer om hva reguleringsmøtet er

Saksnr.

Sak

Saksdokumenter

Innspill

Referat

         

6/2017

Orientering om kvoteforhandlinger med andre land

     

7/2017

Regulering av fisket etter torsk nord for 62° N i 2018

8/2017

Regulering av fisket etter hyse nord for 62° N i 2018

9/2017

Regulering av fisket etter sei nord for 62° N i 2018

10/2017

Regulering av fisket etter blåkveite nord for 62° N i 2018

11/2017

Regulering av fisket etter uer i 2018

12/2017

Regulering av fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark i 2018

13/2017

Regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2018

14/2017

Regulering av fisket etter torsk sør for 62°N i Nordsjøen og Skagerrak i 2018

15/2017

Regulering av fisket etter
a) bunnfisk ved Grønland i 2018
b) torsk i NAFO-området i 2018

 

16/2017

Regulering av dyphavsarter i internasjonale farvann i 2018

 

17/2017

Regulering av fisket etter vassild i 2018

18/2017

Regulering av fisket etter reker i 2018
a) Ved Grønland
b) I Nordsjøen og Skagerrak
c) Nord for 62°N

19/2017

Regulering av fisket etter leppefisk i 2018

 

20/2017

Regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2018

21/2017

Regulering av fisket etter makrell i 2018

22/2017

Regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018

23/2017

Regulering av fisket etter hestmakrell i 2018

24/2017

Regulering av fisket etter brisling i 2018

25/2017

Regulering av fisket etter kolmule i 2018

26/2017

Regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2018

 

27/2017

Orientering om loddefisket ved Grønland, Island og Jan Mayen i 2017/2018

   

28/2017

Regulering av fisket etter tobis i 2018

29/2017

Regulering av fisket etter øyepål i 2018

30/2017

Regulering av fisket etter makrellstørje i 2018

31/2017

Eventuelt

   
Oppdatert: 31.10.2017