Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Reguleringsmøtet november 2017

På reguleringsmøtet diskuteres reguleringene av ulike fiskerier for 2018. Møtet holdes i Fiskeridirektoratets lokaler i Strandgaten i Bergen 8. og 9. november. Dokumentene til møtet blir lagt ut fortløpende.

Mer om hva reguleringsmøtet er

    

Saksnr.

Sak

Saksdokumenter

Innspill

Referat

         

6/2017

Orientering om kvoteforhandlinger med andre land

     

7/2017

Regulering av fisket etter torsk nord for 62° N i 2018

8/2017

Regulering av fisket etter hyse nord for 62° N i 2018

9/2017

Regulering av fisket etter sei nord for 62° N i 2018

10/2017

Regulering av fisket etter blåkveite nord for 62° N i 2018

11/2017

Regulering av fisket etter uer i 2018

12/2017

Regulering av fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark i 2018

13/2017

Regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2018

14/2017

Regulering av fisket etter torsk sør for 62°N i Nordsjøen og Skagerrak i 2018

15/2017

Regulering av fisket etter
a) bunnfisk ved Grønland i 2018
b) torsk i NAFO-området i 2018

 

16/2017

Regulering av dyphavsarter i internasjonale farvann i 2018

 

17/2017

Regulering av fisket etter vassild i 2018

18/2017

Regulering av fisket etter reker i 2018
a) Ved Grønland
b) I Nordsjøen og Skagerrak
c) Nord for 62°N

19/2017

Regulering av fisket etter leppefisk i 2018

 

20/2017

Regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2018

21/2017

Regulering av fisket etter makrell i 2018

22/2017

Regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018

23/2017

Regulering av fisket etter hestmakrell i 2018

24/2017

Regulering av fisket etter brisling i 2018

25/2017

Regulering av fisket etter kolmule i 2018

26/2017

Regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2018

 

27/2017

Orientering om loddefisket ved Grønland, Island og Jan Mayen i 2017/2018

   

28/2017

Regulering av fisket etter tobis i 2018

29/2017

Regulering av fisket etter øyepål i 2018

30/2017

Regulering av fisket etter makrellstørje i 2018

31/2017

Eventuelt

   
Oppdatert: 31.10.2017