Utredning av entydige primæridentifikatorer for fiskefartøy og bedre identifikasjon av fritidsfartøy

2012, på oppdrag for Fiskeri- og kystdepartementet

Oppdatert: 03.09.2012