Teknisk arbeidsgruppe om fangstregulerende tiltak i trålfisket

2013, rapport fra en arbeidsgruppe med medlemmer fra næring, forskning, forvaltning og kystvakt

Oppdatert: 10.05.2013