Strategi for mineralnæringen: innspill til bruk i utarbeidingen av en strategi for mineralnæringen

2012, notat til Fiskeri- og kystdepartementet

Oppdatert: 29.02.2012