Forvaltningen av vanlig uer: Rapport fra arbeidsgruppen som skal gjennomgå reguleringen av kystfisket etter uer nord for 62°N

2014

Oppdatert: 04.12.2014