Forslag til tiltak for å bedre sameksistensen mellom fiskeri og seismikk

2013, rapport av Fiskeridirektoratet til Fiskeri- og kystdepartementet

Oppdatert: 04.03.2013