Forslag til kortsiktige tiltak for å sikre korrekt registrering av fangst

2013, Utvalg nedsatt av Fiskeridirektøren for å vurdere og foreslå kortsiktige tiltak som kan bidra til å sikre etterlevelse av regelverket og bidra til korrekt registrering av fangst ved levering

Oppdatert: 04.11.2013