Høringer

Høring - forslag om blokker til utlysning i 22. konsesjonsrunde

Høringsfrist: 11.05.2012

Høringsstatus: Ferdigbehandlet

Høringsavsender: Olje- og energidepartementet

Høring om forslag til regulering av og adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i 2012-2013

Høringsfrist: 10.10.2011

Høringsstatus: Ferdigbehandlet

Høringsavsender: Fiskeridirektoratet

Høring av forslag til endring av reguleringstiltak for leppefisk i 2012

Høringsfrist: 01.03.2012

Høringsstatus: Ferdigbehandlet

Høringsavsender: Fiskeridirektoratet

Høring av forslag til forskrift om bevaringssoner i Tvedestrand kommunes sjøområder

Høringsfrist: 30.03.2012

Høringsstatus: Ferdigbehandlet

Høringsavsender: Fiskeridirektoratet

Høring om forslag til forskrift om deltakelse i og regulering av fangst av vågehval i 2012

Høringsfrist: 29.02.2012

Høringsstatus: Ferdigbehandlet

Høringsavsender: Fiskeridirektoratet

Høring om kysttorskvern i Borgundfjorden/Heissafjorden - forslag om utvidet fredningstid og redskapsforbud

Høringsfrist: 24.02.2012

Høringsstatus: Ferdigbehandlet

Høringsavsender: Fiskeridirektoratet

Høring om forslag om forskrift om forbud mot høsting av flatøsters i deler av Sørlandsleia i Arendal kommune

Høringsfrist: 30.03.2012

Høringsstatus: Ferdigbehandlet

Høringsavsender: Fiskeridirektoratet