Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Høringer

Høring - forskrift om uttak og utnytting av genetisk materiale (bioprospekteringsforskriften)

Høringsfrist: 05.04.2013

Høringsstatus: Under behandling

Høringsavsender: Miljøverndepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet

Høring – minstemål på sei nord og sør for 62ºN

Høringsfrist: 22.10.2020

Høringsstatus: Ferdigbehandlet

Høringsavsender: Næring- og fiskeridepartementet

Høring om regulering av jakt på kysel i 2013

Høringsfrist: 14.12.2012

Høringsstatus: Ferdigbehandlet

Høringsavsender: Fiskeridirektoratet

Høring om forslag til forskrift om deltakelse og regulering av fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2013

Høringsfrist: 08.01.2013

Høringsstatus: Ferdigbehandlet

Høringsavsender: Fiskeridirektoratet

Høring: tilleggshøring om regulering av fisket etter kveite og breiflabb

Høringsfrist: 29.11.2012

Høringsstatus: Ferdigbehandlet

Høringsavsender: Fiskeridirektoratet

Høring om regulering av fisket etter kveite og breiflabb

Høringsfrist: 09.11.2012

Høringsstatus: Ferdigbehandlet

Høringsavsender: Fiskeridirektoratet

Høring om forslag til forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppa sitt fiske for 2013 (deltakarforskrifta)

Høringsfrist: 10.10.2012

Høringsstatus: Ferdigbehandlet

Høringsavsender: Fiskeridirektoratet

Høring av forslag om krav til merking av hummer som omsettes

Høringsfrist: 22.08.2012

Høringsstatus: Ferdigbehandlet

Høringsavsender: Fiskeridirektoratet