Høringer

Høring om forslag til forskrift om deltakelse i og regulering av fangst av vågehval i 2012

Høringsfrist: 29.02.2012

Høringsstatus: Ferdigbehandlet

Høringsavsender: Fiskeridirektoratet

Høring om kysttorskvern i Borgundfjorden/Heissafjorden - forslag om utvidet fredningstid og redskapsforbud

Høringsfrist: 24.02.2012

Høringsstatus: Ferdigbehandlet

Høringsavsender: Fiskeridirektoratet

Høring om forslag om forskrift om forbud mot høsting av flatøsters i deler av Sørlandsleia i Arendal kommune

Høringsfrist: 30.03.2012

Høringsstatus: Ferdigbehandlet

Høringsavsender: Fiskeridirektoratet