Statistikkbanken

I Fiskeridirektoratets statistikkbank finner du data for akvakultur og fiskeri, og du kan lage dine egne tabeller og diagrammer.

Statistikkbanken

Om statistikkbanken

Statistikkbanken benytter programmet PX-Web som Fiskeridirektoratet har fått tilgang til gjennom samarbeid med Statistisk sentralbyrå. PX-Web bygger på tabeller lagret som PC-Axis filer, og Statistisk sentralbyrå tilbyr gratis nedlasting av PC-Axis for bearbeiding av statistisk materiale.

Du kan selvfølgelig benytte statistikkbanken selv om du ikke har installert PC-Axis. Da lagrer du tabellene på vanlig måte i andre formater (f.eks. Excel eller csv). PC-Axis, som er utviklet av svenske Statistiska centralbyrån, er opphavsrettslig beskyttet og brukeren kan ikke endre, leie ut eller på annen måte rettslig disponere programvaren.

Du kan se ferdige rapporter her: 

Statistikk - akvakultur

Statistikk - yrkesfiske