Fiskeri - registre, undersøkelser og andre grunnlagsdata (rådata)

Åpne offentlige data

= offentlig. Du vil enten kunne hente dataene på fiskeridir.no eller få dem ved å kontakte oss på . I noen av registrene vil det være sensitive data som ikke kan gis ut.

Åpne data - sensitive data

= sensitive data, unntatt offentlighet. Kan gis til forskning. Data til forskning

Registre, undersøkelser og andre grunnlagsdata

Resultat av klassifisering

Hjemmel for unntatt offentlighet

Er grunnlagsdata på nettsiden i dag?

Årsak til at grunnlagsdata ikke er publisert

Statistikk/kart på nettsiden i dag

Register over merkepliktige norske fiskefartøy (merkeregisteret)

Åpne offentlige data
   

Ja, ligger som en del av Fartøyregisteret

 

Statistikkbank

Statistikk om fartøy i merkeregisteret

Register over merkepliktige norske fiskefartøy (merkeregisteret)

Åpne data - sensitive data

Fødselsnummer

Forvaltningsloven §13, 1.ledd 1)

Forskrift til offentleglova (offentlegforskrifta) § 7 annet ledd bokstav d

     

Merkeregisteret 1920–2001 (Register over merkepliktige norske fiskefartøy)

Åpne offentlige data
   

Ja.
Skannede utgaver av tidligere utgitte merkebøker for perioden (1920 – 2001)

Opplysningene for perioden 1920–1970 er ikke ført i elektroniske registre.

Statistikk om fartøy i merkeregisteret

Fiskermanntallet

Åpne offentlige data
   

Ja. Fiskermanntallet

 

Statistikkbank

Statistikk om fiskere i fiskermanntallet

Fiskermanntallet

Åpne data - sensitive data

Fødselsnummer og dispensasjons-årsak

Forvaltningsloven §13, 1.ledd 1)

Forskrift til offentleglova (offentlegforskrifta) § 7 annet ledd bokstav d

     

Konsesjons- og deltakerregisteret

Åpne offentlige data
   

Ja. Ligger som en del av Fartøyregisteret  og er knyttet til fartøy og til reder

 

Statistikk om konsesjon og deltakeradganger

Konsesjons- og deltakerregisteret

Åpne data - sensitive data

Fødselsnummer

Forvaltningsloven §13, 1.ledd 1)

Forskrift til offentleglova (offentlegforskrifta) § 7 annet ledd bokstav d

     

Kvoteregisteret

Åpne offentlige data
   

Ja. Noen kvoteordninger fremkommer ikke i Fartøyregisteret  pr. 2014. Opplysningene er knyttet til det enkelte fartøy og til reder.

Resten krever teknisk tilrettelegging

 

Kvoteregisteret

Åpne data - sensitive data

For opplysninger fra merkeregisteret og fra fiskermanntallet er fødselsnummer og dispensasjons-årsak (manntall) unntatt offentlighet

Forvaltningsloven §13, 1.ledd 1)

Forskrift til offentleglova (offentlegforskrifta) § 7 annet ledd bokstav d

     

Kjøperregisteret

Åpne offentlige data
   

Ja. Kjøperregisteret

   

Fangstdagbok – elektronisk (ERS-data)

Åpne offentlige data

Norske fartøy

 

Nei

Krever teknisk tilrettelegging

 

Fangstdagbok – elektronisk (ERS-data)

Åpne data - sensitive data

Posisjon fangst per hal og eventuelt fødselsnummer

Forvaltningsloven §13, 1.ledd 1) og 2)

     

Fangstdagbok – elektronisk (ERS-data)

Åpne data - sensitive data

Utenlandske fartøy med mindre det er klarert med landet

Off.l. § 20, 1.ledd litra b)

     

Fangstdagbok – manuell

Åpne offentlige data

Norske fartøy

 

Nei

Krever teknisk tilrettelegging

 

Fangstdagbok – manuell

Åpne data - sensitive data

Posisjon fangst per hal og fødselsnummer

Forvaltningsloven §13, 1.ledd 1) og 2)

     

Fangstdagbok – manuell

Åpne data - sensitive data

Utenlandske fartøy med mindre det er klarert med landet

Off.l. § 20, 1.ledd litra b

     

Satellittsporingsdata

Åpne data - sensitive data
 

Forvaltnings-
loven §13, 1.ledd 2)

Nei

   

Administrative data om aktører som er underlagt satellittsporing

Åpne offentlige data
   

Nei

Krever teknisk tilrettelegging

 

Landings- og sluttseddelregisteret

Åpne offentlige data
   

Nei

Krever teknisk tilrettelegging

Statistikkbank

Statistikk om Norges fiskerier

Landings- og sluttseddelregisteret

Åpne data - sensitive data

Pris per seddel og fødselsnummer

Forvaltnings-
loven §13, 1.ledd 2)

Forskrift til offentleglova (offentlegforskrifta) § 7 annet ledd bokstav d

     

Datagrunnlag for omregningsfaktorer

Åpne offentlige data
   

Nei. Selve omregningsfaktorene er tilgjengelig her

Liten etterspørsel

 

Datagrunnlag for omregningsfaktorer

Åpne data - sensitive data

Identitet på fartøy

Forvaltnings-
loven §13, 1.ledd 2)

     

Datagrunnlag for utbytteberegninger

Åpne offentlige data
   

Nei

Liten etterspørsel

 

Datagrunnlag for utbytteberegninger

Åpne data - sensitive data

Identitet på produsent

Forvaltnings-
loven §13, 1.ledd 2)

     

Inspeksjonsdatabase

Åpne data - sensitive data
 

Forvaltnings-
loven §13, 1.ledd 1) og 2)
Off.l. §24

Nei

 

Bakgrunnsinformasjon for stenging og åpning av fiskefelt

Aktiv kontrollogg

Åpne data - sensitive data
 

Forvaltnings-
loven §13, 1.ledd 1) og 2)
Off.l. §24

Nei

   

Vaktloggen på FMC

Åpne data - sensitive data
 

Forvaltnings-
loven §13, 1.ledd 1) og 2)

Nei

   

Data fra Havnestatskontrollen

Åpne offentlige data
   

Nei

Ikke egnet

 

Lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten

Åpne data - sensitive data
 

Forvaltnings-
loven §13, 1.ledd 1) og 2)

Nei

 

Statistikk om lønnsomhet i fiskeflåten

Kartdata marine arter

Åpne offentlige data
   

Ja

   
Oppdatert: 15.01.2016