Fiskeri - registre og andre data

 
   
Åpne offentlige data

Offentlige data. Du vil enten kunne hente dataene på fiskeridir.no eller få dem ved å kontakte oss på . I noen av registrene vil det være sensitive data som ikke kan gis ut.

Åpne data - sensitive data
Sensitive data, unntatt offentlighet. Kan gis til forskning. Data til forskning 

Registre og andre data

Klassifisering Kommentar til klassifisering

Hjemmel for unntatt offentlighet

Er data på nettsiden i dag?

Årsak til at data ikke er publisert

Statistikk/kart på nettsiden i dag

Register over merkepliktige norske fiskefartøy (merkeregisteret)

Åpne offentlige data
Unntatt sensitive opplysninger

Forvaltningsloven §13, 1.ledd 1)

Forskrift til offentleglova (offentlegforskrifta) § 7 annet ledd bokstav d

Ja, ligger som en del av Fartøyregisteret

 

Statistikk om fartøy i merkeregisteret

Fiskermanntallet

Åpne offentlige data
Unntatt sensitive opplysninger

Forvaltningsloven §13, 1.ledd 1)

Forskrift til offentleglova (offentlegforskrifta) § 7 annet ledd bokstav d

Ja. Fiskermanntallet

 

Statistikk om fiskere i fiskermanntallet

Konsesjons- og deltakerregisteret

Åpne offentlige data
Unntatt sensitive opplysninger

Forvaltningsloven §13, 1.ledd 1)

Forskrift til offentleglova (offentlegforskrifta) § 7 annet ledd bokstav d

Ja. Ligger som en del av Fartøyregisteret og er knyttet til fartøy og til reder

 

Statistikk om konsesjon og deltakeradganger

Kvoteregisteret

Åpne offentlige data
Unntatt sensitive opplysninger

Forvaltningsloven §13, 1.ledd 1)

Forskrift til offentleglova (offentlegforskrifta) § 7 annet ledd bokstav d

Ja. Noen kvoteordninger fremkommer ikke i Fartøyregisteret.  Opplysningene er knyttet til det enkelte fartøy og til reder.

Kvote for  norsk vårgytende sild

Resten krever teknisk tilrettelegging

 

Kjøperregisteret

Åpne offentlige data
   

Ja. Kjøperregisteret

   

Fangstdagbok – (ERS-data)

Åpne offentlige data
Unntatt sensitive opplysninger, utenlandske fartøy og norske fartøy under 15 meter.

Forvaltningsloven §13, 1.ledd 1) og 2)

Off.l. § 20, 1.ledd litra b)

Ja. Åpne data - Elektronisk fangstdagbok (ERS)

 

Posisjonsdata (VMS)

Åpne offentlige data
Unntatt sensitive opplysninger, utenlandske fartøy og norske fartøy under 15 meter.

Forvaltnings-
loven §13, 1.ledd 2)

Off.l. § 20, 1.ledd litra b)

Ja. Åpne data - Posisjonsrapportering (VMS)

   

Landings- og sluttseddelregisteret

Åpne offentlige data
Unntatt sensitive opplysninger

Forvaltnings-
loven §13, 1.ledd 2)

Forskrift til offentleglova (offentlegforskrifta) § 7 annet ledd bokstav d

Ja. Åpne data - fangstdata (seddel)

Fangststatistikk

Datagrunnlag for beregning av omregningsfaktorer

Åpne offentlige data
Unntatt identitet på fartøy Forvaltnings-
loven §13, 1.ledd 2)

Nei. Selve omregningsfaktorene er tilgjengelig her

Liten etterspørsel

 

Datagrunnlag for utbytteberegninger

Åpne offentlige data
Unntatt identitet på produsent Forvaltnings-
loven §13, 1.ledd 2)

Nei

Liten etterspørsel

 

Data fra Fiskeridirektoratets kontrollvirksomhet

Åpne data - sensitive data
 

Forvaltnings-
loven §13, 1.ledd 1) og 2)
Off.l. §24

Nei

 

Bakgrunnsinformasjon for stenging og åpning av fiskefelt

Statistikk over fiskerikontroll

Vaktloggen på FMC

Åpne data - sensitive data
 

Forvaltnings-
loven §13, 1.ledd 1) og 2)

Nei

   

Data fra Havnestatskontrollen

Åpne offentlige data
   

Nei

Ikke egnet

 

Lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten

Åpne data - sensitive data
 

Forvaltnings-
loven §13, 1.ledd 1) og 2)

Nei

 

Statistikk om lønnsomhet i fiskeflåten

Kartdata marine arter

Åpne offentlige data
   

Ja

  Kartverktøy
Oppdatert: 13.01.2016