Akvakultur - registre, undersøkelser og andre grunnlagsdata (rådata)

Åpne offentlige data

 = offentlig. Du vil enten kunne hente dataene på fiskeridir.no eller få dem ved å kontakte oss på . I noen av registrene vil det være sensitive data som ikke kan gis ut.

Åpne data - sensitive data

 = sensitive data, unntatt offentlighet. Kan gis til forskning. Data til forskning

Registre, undersøkelser og andre grunnlagsdata

Resultat av klassifisering

Hjemmel for unntatt offentlighet

Er grunnlags-data på nettsiden i dag?

Årsak til at grunnlags-data ikke er publisert

Statistikk/ kart på nettsiden i dag

Akvakulturregisteret

Åpne offentlige data
   

Ja

 

Kart

Statistikkbank

Statistikk for akvakultur

Akvakulturregisteret

Åpne data - sensitive data

Fødselsnummer

Forvaltnings-
loven §13, 1.ledd 1)

Forskrift til offentleglova (offentlegforskrifta) § 7 annet ledd bokstav d

Nei

   

Register for miljødata – MOM B og C-undersøkelser

Åpne offentlige data
   

Nei

Krever teknisk tilrettelegging

 

Register for miljødata – strømmålinger

Åpne offentlige data
   

Nei

Krever teknisk tilrettelegging

 

Register for miljødata – strandsoneundersøkelse

Åpne offentlige data
   

Nei

Krever teknisk tilrettelegging

 

Register for miljødata – annen type undersøkelse

Åpne offentlige data
   

Nei

Krever teknisk tilrettelegging

 

Register for biomassedata – innsendingsopplysninger

Åpne offentlige data
   

Nei

Krever teknisk tilrettelegging

 

Register for biomassedata – detaljdata på merdnivå

Åpne data - sensitive data
 

Forvaltnings-
loven §13, 1.ledd 2)

Nei

   

Register for biomassedata – summering på lokalitetsnivå

Åpne data - sensitive data
 

Forvaltnings-
loven §13, 1.ledd 2)

Nei

   

Register for driftsplansøknader – innsendingsopplysninger

Åpne offentlige data
   

Nei

Krever teknisk tilrettelegging

 

Register for driftsplansøknader – lokalitetsopplysninger

Åpne offentlige data
   

Nei

Krever teknisk tilrettelegging

 

Register for driftsplansøknader – lokalitetsopplysninger

Åpne data - sensitive data

Informasjon om hvor mye fisk, utsett, tillatelser i bruk mv.

Forvaltnings-
loven §13, 1.ledd 2)

Nei

   

Rømmingsmeldinger

Åpne offentlige data
   

Ja, rapporterte rømminger

 

Statistikk rømmingstall

Statistikkbank

Statistikk for akvakultur

Data fra statistikkundersøkelser for akvakultur

Åpne data - sensitive data
 

Forvaltnings-
loven §13, 1.ledd 1) og 2)

Nei

 

Statistikkbank

Statistikk for akvakultur

Data fra lønnsomhetsundersøkelser for akvakultur (matfisk, settefisk)

Åpne data - sensitive data
 

Forvaltnings-
loven §13, 1.ledd 1) og 2)

Nei

 

Statistikk for lønnsomhet innen akvakultur

Kartdata akvakultur

Åpne offentlige data
   

Ja

  Kartdata
Oppdatert: 01.02.2016