Akvakultur - registre og andre data

 
   
Åpne offentlige data
Offentlig data. Du vil enten kunne hente dataene på fiskeridir.no eller få dem ved å kontakte oss på . I noen av registrene vil det være sensitive data som ikke kan gis ut.
Åpne data - sensitive data
Sensitive data, unntatt offentlighet. Kan gis til forskning. Data til forskning 

Registre og andre data

Klassifisering Kommentar til klassifisering

Hjemmel for unntatt offentlighet

Er grunnlags-data på nettsiden i dag?

Årsak til at grunnlags-data ikke er publisert

Statistikk/ kart på nettsiden i dag

Akvakulturregisteret

Åpne offentlige data
Unntatt for sensitive opplysninger

Forvaltnings-
loven §13, 1.ledd 1)

Forskrift til offentleglova (offentlegforskrifta) § 7 annet ledd bokstav d

Ja

 

Kart

Statistikkbank

Statistikk for akvakultur

Register for miljødata – MOM B og C-undersøkelser

Åpne offentlige data
   

Nei

Krever teknisk tilrettelegging

 

Register for miljødata – strømmålinger

Åpne offentlige data
   

Nei

Krever teknisk tilrettelegging

 

Register for miljødata – strandsoneundersøkelse

Åpne offentlige data
   

Nei

Krever teknisk tilrettelegging

 

Register for miljødata – annen type undersøkelse

Åpne offentlige data
   

Nei

Krever teknisk tilrettelegging

 

Register for biomassedata

Åpne data - sensitive data
 

Forvaltnings-
loven §13, 1.ledd 2)

Nei

  Biomassestatistikk

Register for driftsplansøknader

Åpne offentlige data
Unntatt for sensitive opplysninger Forvaltnings-
loven §13, 1.ledd 2)

Nei

Krever teknisk tilrettelegging

 

Rømmingsmeldinger

Åpne offentlige data
   

Ja, rapporterte rømminger

 

Statistikk rømmingstall

Statistikkbank

Statistikk for akvakultur

Statistikkundersøkelse for akvakultur

Åpne data - sensitive data
 

Forvaltnings-
loven §13, 1.ledd 1) og 2)

Nei

 

Statistikkbank

Statistikk for akvakultur

Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret

Åpne data - sensitive data
 

Forvaltnings-
loven §13, 1.ledd 1) og 2)

Nei

 

Statistikk for lønnsomhet innen akvakultur

Kartdata akvakultur

Åpne offentlige data
   

Ja

  Kartdata
Oppdatert: 31.01.2016