Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Oversikter over datasett - både åpne og sensitive data

Fiskeridirektoratet har både offentlige og sensitive data. Her finner du oversikt over hvilke datasett som er offentlige, og hvilke som er unntatt offentlighet.

Merking av data

Dataene eller registrene som er merket som "offentlige data" i oversikten vil du enten kunne hente på nettsiden vår, eller få dem ved å kontakte oss på postmottak@fiskeridir.no. I noen av registrene vil det være sensitive data som ikke kan gis ut.

Data som er merket med "unntatt offentlighet" kan vi ikke gi tilgang til. Disse dataene kan gis til forskning

Scroll ned for oversikt over registre og data for akvakultur.

Fiskeri - registre og andre data

Offentlige data

1. Register over merkepliktige norske fiskefartøy (merkeregisteret)

 • Offentlige data, unntatt sensitive opplysninger
 • Hjemmel for unntatt offentlighet: Forvaltningsloven §13, 1.ledd 1); Forskrift til offentleglova (offentlegforskrifta) § 7 annet ledd bokstav d
 • Data på nettsiden: ligger som en del av Fartøyregisteret
 • Statistikk på nettsiden: Fartøy i merkeregisteret

2. Fiskermanntallet

 • Offentlige data, unntatt sensitive opplysninger
 • Hjemmel for unntatt offentlighet: Forvaltningsloven §13, 1.ledd 1); Forskrift til offentleglova (offentlegforskrifta) § 7 annet ledd bokstav d
 • Data på nettsiden: Fiskermanntallet
 • Statistikk på nettsiden: Statistikk om fiskere i fiskermanntallet

3. Konsesjons- og deltakerregisteret

 • Offentlige data, unntatt sensitive opplysninger
 • Hjemmel for unntatt offentlighet: Forvaltningsloven §13, 1.ledd 1); Forskrift til offentleglova (offentlegforskrifta) § 7 annet ledd bokstav d
 • Data på nettsiden: ligger som en del av Fartøyregisteret og er knyttet til fartøy og til reder
 • Statistikk på nettsiden: Statistikk om konsesjon og deltakeradganger

4. Kvoteregisteret

 • Offentlige data, unntatt sensitive opplysninger
 • Hjemmel for unntatt offentlighet: Forvaltningsloven §13, 1.ledd 1); Forskrift til offentleglova (offentlegforskrifta) § 7 annet ledd bokstav d
 • Data på nettsiden: Fartøyregisteret (noen kvoteordninger fremkommer foreløpig ikke her)

5. Kjøperregisteret

6. Fangstdagbok – (ERS-data)

 • Offentlige data, unntatt sensitive opplysninger, utenlandske fartøy og norske fartøy under 15 meter.
 • Hjemmel for unntatt offentlighet: Forvaltningsloven §13, 1.ledd 1) og 2); Off.l. § 20, 1.ledd litra b)
 • Data på nettsiden: Åpne data - Elektronisk fangstdagbok (ERS)

7. Posisjonsdata (VMS)

 • Offentlige data, unntatt sensitive opplysninger, utenlandske fartøy og norske fartøy under 15 meter.
 • Hjemmel for unntatt offentlighet: Forvaltningsloven §13, 1.ledd 1) og 2); Off.l. § 20, 1.ledd litra b)
 • Data på nettsiden: Åpne data - Posisjonsrapportering (VMS)

8. Landings- og sluttseddelregisteret

 • Offentlige data, unntatt sensitive opplysninger
 • Hjemmel for unntatt offentlighet: Forvaltningsloven §13, 1.ledd 1); Forskrift til offentleglova (offentlegforskrifta) § 7 annet ledd bokstav d
 • Data på nettsiden: Åpne data - fangstdata (seddel)
 • Statistikk på nettsiden: Fangststatistikk

9. Datagrunnlag for beregning av omregningsfaktorer

 • Offentlige data, unntatt identitet på fartøy
 • Hjemmel for unntatt offentlighet: Forvaltningsloven §13, 1.ledd 1)
 • Data og statistikk er ikke tilgjengelig på nettsiden

10. Datagrunnlag for utbytteberegninger

 • Offentlige data, unntatt identitet på produsent
 • Hjemmel for unntatt offentlighet: Forvaltningsloven §13, 1.ledd 1)
 • Data og statistikk er ikke tilgjengelig på nettsiden

11. Data fra Havnestatskontrollen

 • Offentlige data
 • Data og statistikk er ikke tilgjengelig på nettsiden

12. Kartdata marine arter

Unntatt offentlighet

1. Data fra Fiskeridirektoratets kontrollvirksomhet: unntatt offentlighet

2. Vaktloggen på FMC: unntatt offentlighet

 • Hjemmel for unntatt offentlighet: Forvaltningsloven §13, 1.ledd 1) og 2)

3. Lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten: unntatt offentlighet

Akvakultur - registre og andre data

Offentlige data

1. Akvakulturregisteret 

2. Register for miljødata – B-undersøkelser

3. Register for miljødata – C-undersøkelser 

4. Register for miljødata – strømmålinger 

5. Register for miljødata – strandsoneundersøkelse 

6. Register for miljødata – annen type undersøkelse 

7. Register for driftsplansøknader 

 • Offentlige data, unntatt sensitive opplysninger
 • Hjemmel for unntatt offentlighet: Forvaltningsloven §13, 1.ledd 2) 
 • Data og statistikk er ikke tilgjengelig på nettsiden

8. Rømmingsmeldinger 

9. Kartdata akvakultur 

Unntatt offentlighet

1. Register for biomassedata 

 • Hjemmel for unntatt offentlighet: Forvaltningsloven §13, 1.ledd 2) 
 • Statistikk på nettsiden: Biomassestatistikk

2. Statistikkundersøkelse for akvakultur 

3. Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret