Oversikter over datasett - både åpne og sensitive data

Å gjøre data direkte tilgjengelig for brukerne er en krevende prosess både datateknisk og juridisk. I våre data finnes både offentlige og sensitive data. Prosessen med å gjøre våre data mer tilgjengelig fører derfor til mer arbeid med informasjonssikkerhet, slik at ikke næringens forretningshemmeligheter og sensitive personopplysninger kommer på avveie. Her viser vi resultatet av den juridiske gjennomgangen av våre datasett med hensyn til tilgjengeliggjøring av åpne data.

Oppdatert: 02.10.2018