Nyheter

Refordeler ubenyttede tredjelandskvoter

17.01.2022

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å tilbakeføre ubenyttede tredjelandskvoter på torsk og hyse nord for 62°N avsatt i Norges økonomiske sone til norske totalkvoter.

Meld deg på ungdomstillegg 2022

12.01.2022

Vi har åpnet for påmelding til ungdomstillegget i torskefisket nord for 62°N, som
i år gir rett på en garantert tilleggskvote på 4 tonn torsk.

Meld deg på samfiske 2022!

10.01.2022

Det er nå mulig for fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 11 meter å melde seg på samfiskeordningen i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N.