Nyheter

Redusert lønnsomhet for fiskeflåten

22.12.2022

Lønnsomheten i fiskeflåten ble redusert fra 2020 til 2021. De fleste fartøygruppene opplevde en nedgang i lønnsomheten i 2021, men det varierer hvor stor nedgangen var. Dette viser tall fra Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten.

Kor handlar du julemiddagen?

15.12.2022

Mange har gode fiskemiddagar som tradisjon i juletida, og det er også tida med mange tilbod om fisk og skaldyr på Facebook og andre uformelle fora.

Vil ha bedre kartlegging av sårbar natur

09.12.2022

Kunnskapen om sårbart naturmangfold når akvakultursøknader i sjø skal vurderes, har så langt vært mangelfull. Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet foreslår derfor ny kartleggingsmetodikk i forbindelse med akvakultursøknader i sjø.

Søknadsskjema til rekrutteringskvoter er klart

05.12.2022

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt å vidareføre ordninga med rekrutteringskvote til unge fiskarar. Søknadskjema er no tilgjengeleg på Fiskeridirektoratet sine nettsider.