Nyheter

Rekordhøye salgsinntekter innen oppdrett i 2022

25.05.2023

Salgsinntektene økte med 32,5 prosent fra 2021 til 2022, og skyldes en økning i gjennomsnittlig pris på laks og regnbueørret. Dette viser foreløpige tall fra Fiskeridirektoratets statistikk for akvakultur.

Unngå kontakt med hvithvalen i Oslofjorden

24.05.2023

Hvithvalen kjent som «Hvaldimir» oppholder seg nå i indre Oslofjord. Det betyr at den er kommet til et svært tett befolket område, og risikoen for at hvalen kan bli skadet på grunn av menneskelig kontakt er dermed blitt vesentlig større.

Innføring av tiltak for vern av kysttorsk og havdeling

23.05.2023

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å innføre tiltak for styrket vern av kysttorsk og havdeling for alle fartøy over 21 meter som fisker etter torsk, hyse og sei med konvensjonelle redskaper nord for 62° N.

Kontrollaksjon på Vestlandskysten

23.05.2023

I dagene 11. – 15. mai gjennomførte Fiskeridirektoratet, Kystvakten og Statens Naturoppsyn en felles kontrollaksjon på Vestlandskysten. I løpet av de fem dagene ble det gjort 25 beslag av ulike redskaper.

Fiskeoppdrett i balanse

05.05.2023

Fiskeridirektoratet lanserte 4. mai en veileder som gir innsikt og praktiske råd om helhetlig risikostyring i akvakulturnæringen og hvordan risikostyring kan brukes til å ta de riktige beslutningene. 
– Forhåpentlig til hjelp i virksomhetenes arbeid med å utvikle risikostyring, sier Kjellaug Eik Litland.

Viktige fiskeområder hensyntatt i vindkraftprosess

25.04.2023

Ei direktoratsgruppe legg no fram forslag til 20 områder som kan eigne seg til vidare utgreiing av havvind i norske havområder. Fiskeridirektoratet er med i direktoratsgruppa og skal arbeide for at fiskeri- og havbrukssektorane blir ivaretatt i den vidare prosessen.