Nyheter

Økt forekomst av makrellstørje langs kysten

07.12.2023

Observasjoner tyder på at bestanden av makrellstørje er i vekst. Dette øker sannsynligheten for at disse kjempene kan gjøre skade på oppdrettsanlegg, som har vært en utfordring for flere selskap de siste årene.

Havbruksfondet 2023: Utbetalingslisten er klar

01.12.2023

Regjeringen har foreslått at det skal det utbetales 1,4 milliarder samlet til kommuner og fylkeskommuner som legger til rette for oppdrettsvirksomhet. Fiskeridirektoratet har ansvar for utbetalingene.

Ber båter være varsom pga. lakse- og ørretsykdom

24.11.2023

Det er påvist pankreassykdom (PD) på ytterligere to oppdrettsanlegg i Alstahaug kommune i Nordland fylke. Mattilsynet ber alle båter i området om å opptre varsomt for å redusere faren for videre smittespredning.

Fiskarmanntalet 2024

24.11.2023

Framlegg til fiskarmanntal for 2024 er sett opp og vert lagt ut til offentleg innsyn i tida 24. november 2023 og tre veker framover.

Forbedrer søknad om samlokalisering

22.11.2023

Fiskeridirektoratet har utviklet to nye skjema for melding og søknad om samlokalisering av tillatelser til laks, ørret og regnbueørret i sjø.