Nyheter

Snart lanseres Akvakulturportalen

13.01.2023

Tirsdag 17. januar lanserer Fiskeridirektoratet Akvakulturportalen. Formålet med Akvakulturportalen er å ha én felles digital løsning for de ulike myndighetene som behandler akvakultursøknader.

Meld deg på ungdomstillegg 2023

11.01.2023

Vi har åpnet for påmelding til ungdomstillegget i torskefisket nord for 62°N, som
i år gir rett på en garantert tilleggskvote på 4 tonn torsk.

Et rømmingsbilde i endring

11.01.2023

Fiskeridirektoratet har oppsummert rømmingsåret 2022. Spesielt for året var det at den største rømmingen ikke var av laks, men av torsk. Erfaringen er at andre oppdrettsarter krever kunnskapsutvikling om miljøeffekter og håndteringen av disse.

Nasjonal strategisk risikovurdering for 2023

06.01.2023

Fiskeridirektoratet, Kystvakten og fiskesalgslagene har i fellesskap vurdert risikoen for manglende etterlevelse med fiskerilovgivningen og har pekt ut fire hovedinnsatsområder for fiskerikontrollen i 2023.

Meld deg på samfiske 2023!

06.01.2023

Det er nå mulig for fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 11 meter å melde seg på samfiskeordningen i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N.