Nyheter

Fortsatt god lønnsomhet i fiskeflåten, men større variasjon

02.02.2022

Lønnsomheten i fiskeflåten i 2020 var samlet sett omtrent uendret fra 2019, men med større variasjon i lønnsomhet mellom pelagiske fiskerier og bunnfiskerier. Dette viser tall fra Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten.

Rømmingsåret 2021

28.01.2022

Én stor enkelthendelse stod for mesteparten av rømt oppdrettslaks i fjor. De fleste rømmingshendelsene skjedde i forbindelse med arbeidsoperasjoner.

Danmark utvider kravet om «prior notification»

19.01.2022

Danske myndigheter utvider kravet om Prior Notification til fartøy som anløper havn uten fisk om bord. Fristen er fire timer før anløp. Fra 24. januar 2022 kan fartøy fartøy uten fisk om bord lage dette dokumentet fra salgslagenes ekstranettside.

Kurs for fiskerikyndige utsatt

19.01.2022

På grunn av covid-19 og økende smitte i vinter har Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet valgt å utsette kurs for fiskerikyndige til november 2022.