Nyheter

Bruk av fangstbegrensningssystem i snurrevad

30.03.2022

Fiskeridirektoratets sjøtjeneste har den siste tiden fått en rekke meldinger fra flere hold om at det tas svært store fangster av torsk med snurrevad i Troms og Finnmark.

Auksjon av produksjonskapasitet

29.03.2022

Forslag til hvordan auksjon av nye tillatelser til laks, ørret og regnbueørret skal gjennomføres er sendt på høring.

Hvordan rapportere torsken din?

22.03.2022

For å sikre en riktig og felles forståelse for hva som skal rapporteres på havet og hva som skal rapporteres når det landes ubearbeidede produkter har vi laget en enkel oppskrift for hva som skal rapporteres i det elektroniske rapporteringssystemet (ERS) og hva som skal føres på seddel.

Fare for sprenging i snurrevadfisket

18.03.2022

Fiskeridirektoratets sjøtjeneste går nå ut med en aktsomhetsmelding etter flere hendelser der snurrevadsekker har sprukket på grunn av for mye fisk.