Nyheter

Påbud om rømningshull i fisket etter leppefisk

25.03.2021

Hvert år går et betydelig antall teiner og ruser tapt. For å forhindre at tapte redskap spøkelsesfisker sendte Fiskeridirektoratet den 20. januar 2021 på høring et forslag om innføring av rømningshull for redskap som benyttes til fangst av leppefisk.

Lanserer nytt Akvakulturregister

25.03.2021

Vi er stolt over å lansere den offentlige versjonen av Akvakulturregisteret, som det eneste realregisteret som Fiskeridirektoratet har. Det nye registeret vil være nyttig for både saksbehandlere, oppdretterne og næringen generelt.

Oppretter henstillingsområde for snurrevad ved Valberg

22.03.2021

Fiskeridirektoratet har besluttet å opprette et henstillingsområde ved Valberg i Henningsværstraumen som er eksklusivt tilgjengelig for fartøy under 11 meter som fisker med snurrevad, med virkning fra mandag 22. mars 2021 kl. 12:00 frem til 15. april 2021.

Ønsker å leie havgående fartøy

22.03.2021

Vi ønsker å leie et fartøy over 50 meter til opprensking av tapte fiskeredskaper på fiskefeltene fra Sør-Norge til Barentshavet. Tilbud må være oss i hende senest kl.12.00, den 22. april 2021.