Nyheter

Forbedrer søknad om samlokalisering

22.11.2023

Fiskeridirektoratet har utviklet to nye skjema for melding og søknad om samlokalisering av tillatelser til laks, ørret og regnbueørret i sjø.

Hull i not i Fensfjorden i Nordhordland

16.11.2023

Firda Sjøfarmer AS har i dag, torsdag 16. november, meldt om funn av en større skade i en av nøtene på lokaliteten Hyseneset i Fensfjorden i Gulen kommune, hvor de produserer regnbueørret.