Nyheter

Hvor mye mikroplast kommer fra slitasje på fiskeredskap?

15.01.2021

På oppdrag fra Fiskeridirektoratet har Sintef funnet ut hvilke redskap som er mest utsatt for slitasje og estimert materialmengden som tilføres havet. Ikke overraskende er det redskapsdeler med hard bunnkontakt som er mest utsatt og som dermed avgir mest plastfragmenter.

Kraftig økning i verdi innenfor pelagisk sektor fra 2019 til 2020

07.01.2021

Norske fiskere har landet pelagisk fisk for over 8 milliarder kroner i 2020. Når en legger til landinger fra utenlandske fartøy er det omsatt pelagisk fisk for 10 milliarder i Norge i 2020.  Dette er en økning på 2 milliarder fra 2019 og den høyeste verdien noensinne.

Nasjonal strategisk risikovurdering for 2021

07.01.2021

Fiskerikontrollen skal være risikostyrt. Fiskeridirektoratet, Kystvakten og fiskesalgslagene har vedtatt Nasjonal strategisk risikovurdering for 2021. Dette er det mest sentrale styringsverktøyet for fiskerikontrollen og beskriver risikostyringsmodellen som kontrollmyndighetene skal følge.

Fangstprøvelotteriet

06.01.2021

Fra og med 15. januar 2021 er alle fartøy som rapporterer elektronisk (ERS) pålagt å delta i Havforskningsinstituttets fangstprøvelotteri.

Endringer i gebyrsatser

31.12.2020

Fra 1. januar 2021 er det endringer i gebyrsatsene for søknader om ervervstillatelse for fiskefartøy.