Skjul søk

Bli med å redde torsken!

11.06.2019

Nå må alle trå til, både yrkesfisker og fritidsfiskere, dersom vi skal klare å redde torsken i Oslofjorden.

Hvor mange kontroller er det av fiskerinæringen?

07.06.2019

Hvor mange kontroller gjennomfører Fiskeridirektoratet i løpet av et år? Hva slags type inspeksjoner er det? Og når på året er det flest? Disse og liknende spørsmål finner du svar på i Fiskeridirektoratets nye oversikt over gjennomførte kontroller.

Død fisk ved to anlegg i Troms

04.06.2019

Det er i dag meldt om dødelighet ved to lokaliteter på yttersida av Kvaløya i Troms. Fiskeridirektoratets fartøy «Rind» går til Harstad i ettermiddag.

Jordskjelv og oppdrettskar

04.06.2019

Regelverket for landbaserte akvakulturanlegg for fisk krever at det skal tas hensyn til blant annet jordskjelv ved dimensjonering av oppdrettskar.

Søknad om fiske etter leppefisk må sendes elektronisk

04.06.2019

Det nærmer seg oppstart for fiske etter leppefisk og vi har begynt å motta søknader. Vi minner om at søknader og kopier av leveringsavtaler må leveres elektronisk via fiskeridir.no, ellers regnes de ikke som mottatt.

Se fangststatistikk for åpen gruppe

03.06.2019

Det er mange som kontakter oss for å få statistikk for fisket etter torsk i åpen gruppe. Du kan nå se interaktive visninger av data, både som tidsserier og valgfrie variabler.

Tall og fakta

07.06.2019

Viktig å huske at tonn og antall er grove anslag og at det tar noe tid å få alle fakta på plass. Vi oppdaterer tallene og annen informasjon fortløpende.