Fiskeridirektøren

Frank Bakke-Jensen er fiskeridirektør og øvste leiar i Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen. Foto: © Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet.
Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen. Foto: © Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet.

Frank Bakke-Jensen tiltrådte som fiskeridirektør 1. desember 2021.

Fiskeridirektøren høyrer på råd frå alle fagpersonane som er tilsette i Fiskeridirektoratet og frå leiarmøtet, men har myndigheit til å ta dei endelege avgjerdene.

I leiarmøtet sit fiskeridirektøren, direktørane for Forvaltningsdivisjonen, Tilsyns- og kontrolldivisjonen, Styringsavdelinga, IT-avdelinga, Kommunikasjonsavdelinga og leiarane av HR-staben og Klagesakseininga.