Fiskeridirektøren

Frank Bakke-Jensen er fiskeridirektør og øvste leiar i Fiskeridirektoratet.

Frank Bakke-Jensen tiltrådte som fiskeridirektør 1. desember 2021.

Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen. Foto: © Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet.
Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen. Foto: © Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektøren høyrer på råd frå alle fagpersonane som er tilsette i Fiskeridirektoratet og frå leiarmøtet, men har myndigheit til å ta dei endelege avgjerdene.

I leiarmøtet sit fiskeridirektøren og direktørane for administrasjonsavdelinga, statistikkavdelinga, ressursavdelinga, kyst- og havbruksavdelinga, IT-avdelinga, kommunikasjonstaben, personal- og organisasjonsutviklingsstaben  og regiondirektørane.

Leiarmøtet blir halde annankvar måndag klokka 09.00.