Fiskeridirektøren

Per Sandberg er fiskeridirektør og øvste leiar i Fiskeridirektoratet.

Per Sandberg. Foto: © Nadia Jdaini / Fiskeridirektoratet.

Per Sandberg er tilsett i ei mellombels stilling som fiskeridirektør. Han har stillinga fram til ny-utnemnd fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen tiltrer i slutten av 2021.

Fiskeridirektøren høyrer på råd frå alle fagpersonane som er tilsette i Fiskeridirektoratet og frå leiarmøtet, men har myndigheit til å ta dei endelege avgjerdene.

I leiarmøtet sit fiskeridirektøren og direktørane for administrasjonsavdelinga, statistikkavdelinga, ressursavdelinga, kyst- og havbruksavdelinga, IT-avdelinga, kommunikasjonstaben, personal- og organisasjonsutviklingsstaben  og regiondirektørane.

Leiarmøtet blir halde annankvar måndag klokka 09.00.

Per Sandberg kjem frå stillinga som direktør for statistikkavdelinga i Fiskeridirektoratet