Nyheiter

Frank Bakke-Jensen blir ny fiskeridirektør

21.09.2020

Bakke-Jensen er i dag forsvarsminister og innvalgt på Stortinget. Direktør for Statistikkavdelingen, Per Sandberg, blir derfor konstituert fiskeridirektør fra 1. oktober og inntil en vikar er ansatt.

Ny brukervennlig kartløsning

28.05.2020

Hvor mange oppdrettslokaliteter er det i min kommune og hvor ligger de? Og hvordan er miljøtilstanden i dem? Dette er noen av mange spørsmål vårt nye kartverktøy kan gi svar på. 70 datasett kan ses i kart og grafikk og lastes ned i ulike format.

Ønsker å leie fiskefartøy

22.01.2020

Fiskeridirektoratet ved Sjøtjenesten vil leie inn fartøy for overvåking av fiskefelt. Områdene som skal overvåkes er i Norges økonomiske sone og i Barentshavet.

Nye fylker og kommuner

13.01.2020

Det er gjort en stor jobb med å oppdatere registre, tableau-rapporter og digitale skjema med nye fylker og kommuner. Hvis du kommer over noe vi har oversett, ønsker vi beskjed til .