Varsling om planlagt vedlikehold

Fiskeridirektoratet skal gjøre planlagt vedlikehold av våre it-systemer. Arbeidet foregår i tidsrommet 08.00 til ca. 16.00 lørdag 10. september.

Vi forventer driftsavbrudd når vedlikeholdsarbeidet pågår.

Brukere av våre skjema og nettsider, og aktører som sender og henter data fra oss, vil bli påvirket.

Oppdatert: 05.09.2022