Ustabilt mottak av VMS-data (løst)

Fiskeridirektoratet sine it-systemer opplever i dag 09.10.23 ustabilitet ved mottak av data. Hendelsen inntraff ca. 10.50. Feilen medfører driftsproblemer for mottak av VMS. Vi jobber med å rette feilen.

In English:

The Norwegian Directorate of Fisheries is experiencing unexpected problems processing VMS. This occurred approximately 10.50 UTC+2. Our VMS services will not respond correctly until the issue is resolved. 

Oppdatert: 09.10.2023