Uforutsett vedlikehold av innloggingen til akvakulturregisteret (løst 21.10.21)

Vi ser oss nødt til å utføre testing og vedlikehold av innloggingen til akvakulturregisteret. Dette vil medføre at det ikke lar seg gjøre å logge inn i løsningen, hverken for interne eller eksterne brukere.

Vi beklager dette og jobber for at vi skal komme opp igjen så raskt som mulig.

Offentlig del av registeret er ikke berørt. https://sikker.fiskeridir.no/akvakulturregisteret

Oppdatert: 19.10.2021