Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Registre, statistikk og kart er tilgjengelige

Vi har gjennomført nødvendig vedlikehold på flere tjenester. De er nå tilgjengelige igjen.

Oppdatering 17.12.2021, 13:00:

Kartløsningen Yggdrasil er nå tilgjengelig igjen. Noen ustabiliteter kan fortsatt forekomme.

Problemer med Min side og Akvakulturregisteret er løst.

Tableau (statistikk og registre) og kart er løst.

Et behov for sikkerhetsoppdatering har ført til stenging av tjenester på fiskeridir.no

Fiskeridirektoratet stengte denne uken en rekke tjenester for publikum for å gjøre nødvendige sikkerhetsoppdateringer i forbindelse med en kritisk sårbarhet som ble varslet av NSM i helgen (nsm.no).

Oppdateringene ble gjort på flere av tjenestene Fiskeridirektoratet har tilgjengelig på nett: registre, kart og påloggingstjenesten Min side. Disse har derfor vært delvis utilgjengelig for publikum i perioden.

Fiskeridirektoratet arbeider i tett samarbeid våre leverandører for å oppdatere IT-systemene våre, sårbarheten i programvaren blir håndtert, og våre IT-systemer skal igjen åpnes for normal bruk.

Det er gjort en rekke preventive tiltak for å beskytte mot feil, både i egne systemer og i samarbeid med de som leverer tjenester til Fiskeridirektoratet.

Melding 13.12.2021: 

Min side, flere registre (bl.a Akvakulturregisteret), karttjenesten (Yggdrasil) og Tableau-rapporter (registre, statistikk) er utilgjengelig i forbindelse med vedlikeholdet.

Denne siden oppdateres når tjenestene er tilgjengelig igjen.

Oppdatert: 13.12.2021