Problemer med utilsiktet nedetid er løst (14.07.21)

Problemene som oppstod i dag 14.07 er nå løst. Hendelsen inntraff ca. kl. 02:30 og varte til ca. 09:00. Brukere av våre skjema og nettsider, samt aktører som sender og henter data fra oss er blitt påvirket. Det jobbes med å finner årsaken til att problemet oppstod.

The problems that caused unintentional downtime today 14.07 are now resolved. The problems started approximately 02:30 (UTC+2) and lasted until 09:00 (UTC+2) . Users of our forms and websites, as well as those who send and receive data from us were afflicted.  We are working on finding the root cause.

Oppdatert: 14.07.2021

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen