Problemer med oppdatering av tableaurapportar

Vi har for tida problem med oppdateringa av nokre av våre tableaurapportar. Vi jobber med å løyse problemet.

Oppdatert: 21.12.2020