Problemer med nedetid - saken er løst (14.07.21)

Fiskeridirektoratet sine it-systemer har i dag 14.07.21 hatt utilsiktet nedetid. Hendelsen inntraff ca. kl. 13:15 og vi har hatt nedetid til ca kl 14:50. Brukere av våre skjema og nettsider, samt aktører som sender og henter data fra oss er blitt påvirket. Vi jobber med å feilsøke hvorfor problemene oppstod.


The Norwegian Directorate of Fisheries has today experienced unintentional downtime on our systems. This occurred approximately 13:15 (UTC+2) and lasted until approximately 14:50 (UTC+2). Users of our forms and websites, as well as those who send and receive data from us are affected. We are working on finding the root cause of the incident.

Oppdatert: 14.07.2021

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen