Problem med IT-systemene til Fiskeridirektoratet (løst)

08:57, 06.11.2023: Alle system er oppe igjen.

00:03, 06.11.2023: Problem med IT-systemene til Fiskeridirektoratet. Alle tjenester fungerer ikke som normalt: Det er ikke mulig å sende inn eller å se på miljørapporter eller rømmingsmeldinger.

Oppdatert: 06.11.2023