Problem med IT-systemene til Fiskeridirektoratet (løst)

09:20, 03.11.2023: Problemet ble rettet. Tjenestene fungerer normalt igjen.

08:00, 03.11.2023: Problem med IT-systemene til Fiskeridirektoratet. Alle tjenester fungerte ikke som normalt: Det var ikke mulig å se aktive saker i Min side, det var heller ikke mulig å sende inn nye miljørapporter.

Oppdatert: 03.11.2023