Planned upgrade of IT-systems 19th of November 07:00-14:00

The Norwegian Directorate of Fisheries is going to perform a planned upgrade of our databases on Saturday 19th of November between 07:00 until 14:00 (UTC+1).

This WILL cause loss of connection during the timeframe to services including, but not limited to: SAGA, Akvakulturregisteret, Min Side, ERS/CREWS, VMS, Licensing and Fleet data.

Oppdatert: 15.11.2022

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen