Planlagt vedlikehold av IT-systemene tirsdag 11.10.22 kl. 07-09

Oppgraderingen tirsdag 11.10.22 kl. 07-09 vil føre til ustabilitet i de fleste IT-systemene våre.

 

Oppdatert: 05.10.2022