Planlagt oppgradering av Tableau-server

Det vil bli gjennomført en planlagt oppgradering Fiskeridirektoratets Tableau-server tirsdag 6. desember kl 16:00. Rapporter og statistikk basert på Tableau vil være utilgjengelig i løpet av oppgraderingen.

Oppgraderingen av serveren er planlagt til å ta 1 til 1,5 timer. I løpet av oppgraderingene vil Tableau-serveren være utilgjengelig på fiskeridir.no.

Automatiske oppdateringer, f.eks uthenting av informasjon fra et register til en rapport som skal utføres i perioden vedlikeholdet pågår vil ikke bli utført, og noen rapporter blir muligens ikke oppdatert som vanlig.

Oppdatert: 05.12.2022