Planlagt oppgradering av IT-systemer tirsdag 28. november

Kl. 16:00-18:00

Fiskeridirektoratet skal gjøre en planlagt oppgradering av databaseserver. Arbeidet vil starte tirsdag 28.11.23 kl. 16:00. Vi forventer at databaseserveren er utilgjengelig inntil 2 timer, men uventede ting kan oppstå slik at denne perioden blir lenger enn forventet. Brukere av våre skjema, nettsider, og ikke minst aktører som sender og henter data fra oss vil bli påvirket.

Planned upgrade of IT-systems Tuesday 28th of November 16:00-18:00 (UTC+2)

The Norwegian Directorate of fisheries is performing a planned upgrade of our IT infrastructure on Tuesday 28th of November between 16:00 until 18:00 (UTC+2), but unexpected issues may arise causing this period to be longer than expected. This will cause downtime/instability in all our systems; ERS/CREWS, VMS, Licensing and Fleet data, Min Side and more.

Oppdatert: 24.11.2023