Planlagt oppgradering av IT-systemer tirsdag 11. juli

Kl. 10:00-12:00. 

Fiskeridirektoratet skal gjøre en planlagt oppgradering av kjøremiljøet for applikasjonene våre. Arbeidet med oppgraderingen vil starte tirsdag 11.07.23 kl 10:00. Vi forventer kun korte opphold og noe ustabilitet i en periode på 1-2 timer. Men uventede ting kan oppstå slik at denne perioden blir lenger enn forventet.

Brukere av våre skjema, nettsider, og ikke minst aktører som sender og henter data fra oss, kan bli påvirket.

 Planned upgrade of IT-systems Tuesday 11th of July 10:00-12:00 (UTC+1)

 The Norwegian Directorate of fisheries is performing a planned upgrade of our IT infrastructure on Tuesday 11th of July between 10:00 until 12:00 (UTC+2). This will cause some instability in all our systems;, ERS/CREWS, VMS, Licensing and Fleet data, Min Side and more.

Oppdatert: 06.07.2023