Planlagt oppgradering av IT-systemer 3. desember

Det blir gjennomført en oppgradering av databasene på lørdag 3. desember kl. 7-14 (utc+1). Dette vil medføre at det blir nedetid på alle interne tjenester, inkludert, men ikke avgrenset til: SAGA, Akvakulturregisteret, Min Side, ERS/CREWS, VMS, lisenser og fartøydata.

Planned upgrade of IT-systems 3rd of December 07:00-14:00 (UTC+1)

The Norwegian Directorate of Fisheries is performing a planned upgrade of our databases on Saturday 3rd of December between 07:00 until 14:00 (UTC+1). This will cause loss of connection during the timeframe to services including, but not limited to: ERS/CREWS, VMS, Licensing and Fleet data and Min Side.

Oppdatert: 30.11.2022