Oppgradering av våre skjema torsdag 10. juni

Planlagt vedlikehold av direktoratets skjemaløsning vil kunne innebære at skjemaene er utilgjengelige og ustabile 10. juni kl. 09-10.

Oppdatert: 09.06.2021