Oppgradering av Tableau-server

Fiskeridirektoratet skal oppgradere sin Tableau-server tirsdag 13/12 kl 16:00. Under oppgraderingen vil ikke rapporter fra Tableau vises på nettsidene til Fiskeridirektoratet.

Automatiske oppdateringer, f.eks uthenting av informasjon fra et register til en rapport, som er tenkt utkjørt i perioden vedlikeholdet pågår, vil ikke bli utført, og noen rapporter kan hende ikke blir oppdatert som vanlig.

Oppdatert: 09.12.2022