Oppgradering av databasene tirsdag 17. november

Fiskeridirektoratet skal gjøre en planlagt oppgradering av databasene våre, tirsdag 17. november fra kl. 16.00.

Dette kan medføre kortere nedetid på databasene, antatt opp mot 5 minutter per database.

Brukere av våre skjema og nettsider, og aktører som sender og henter data fra oss, kan bli påvirket.

Oppdatert: 13.11.2020