Oppgradering av databasen tirsdag 23.03.21 kl. 16-22

Arbeidet vil medføre ustabilitet og utilgjengelighet på Fiskeridirektoratets tjenester, som skjema og nettsider. Også aktører som sender og henter data fra oss vil bli påvirket.

Oppdatert: 22.03.2021