Oppgradering 2. mars kan medføre ustabilitet for nettsider, skjema og datatrafikk

Fiskeridirektoratet skal gjennomføre en oppgradering tirsdag 02.03.21 kl.16-17, som kan medføre noe ustabilitet på Fiskeridirektoratets nettverk.

Brukere av våre skjema og nettsider, og aktører som sender og henter data fra oss, kan dermed bli påvirket.

Oppdatert: 26.02.2021