Oppdateringsproblemer fangstdata og rapporter

Det har vært problemer med oppdatering av de åpne fangstdataene fra 17.12.2020.

Dette omfatter også datagrunnlaget til noen rapporter (Tableau).

Forventes løst innen utgangen av 19.12.2020

Oppdatert: 18.12.2020