Fikset nettverksproblemer: Tjenestene oppe igjen

Skjema, tjenester og dataflyt fungerer nå som det skal.

Opprinnelig melding:

Fiskeridirektoratet har nettverksproblemer og flere av våre tjenester og systemer er påvirket.

Dette fører til problemer for de som bruker våre skjema og tjenester og som henter og sender data til oss.

Vi jobber for å løse problemene og vil varsle her når vi er oppe og går igjen.

Oppdatert: 21.01.2021