Nedetid på IT-systemene (Løst)

Fiskeridirektoratet sine it-systemer har i dag 4. oktober hatt utilsiktet nedetid. Hendelsen inntraff ca. 16.15 og vi har hatt nedetid til ca 17.30.

Brukere av våre skjema og nettsider, samt aktører som sender og henter data fra oss kan ha opplevd at våre tjenester og systemer har vært ustabile eller utilgjengelige.

Oppdatert: 04.10.2022