Nedetid på innloggingsløsning i helgen

Vi har hatt nedetid på innloggingsløsningen vår pga. overbelastning fra eksterne brukere. Tjenester med innlogging har vært utilgjengelig fra ca. kl. 18 fredag 11.11.22 kveld til ca. kl. 08:30 mandag 14.11.22.

Tjenester som ble påvirket var blant annet: Min Side, Akvakulturregistert, Driftsplanløsningen m.m.

Oppdatert: 14.11.2022