IT-systemene oppe igjen

IT-systemene i Fiskeridirektoratet fungerer igjen fra klokken 22.00 lørdag den 10. september. Returmeldinger for elektronisk rapportering sendes som de skal.

Oppdatering kl. 22.30 lørdag 10.09

IT-systemene til Fiskeridirektoratet er tilgjengelige igjen etter at vi har gjennomført en stor oppdatering. Det kan fortsatt være noe ustabilitet i enkelte tjenester. Hvis du opplever dette, prøv igjen etter noen timer.

Tidligere driftsmelding fredag 09.09

Også «Min side», alle skjema, registre og e-post vil være utilgjengelig i perioden systemene er nede. Det betyr at det ikke er mulig å logge seg inn på «Min side» for å legge inn eller hente ut informasjon, det er ikke mulig å bruke ulike skjema, søke i registre og e-post kommer ikke fram.

Kan fiske likevel

Fiskere som er pålagt å sende avgangsmelding, fangstmelding og landingsmelding vil ikke få returmelding, noe som i utgangspunktet er nødvendig for å kunne gå fra havn, starte fiske eller gå til mottak for levering. På grunn av at IT-systemene vil være utilgjengelige bes fiskere sende meldinger som normalt, men kan likevel gjennomføre planlagt aktivitet uten å motta godkjent returmelding.

Noen ERS-løsninger er bygget slik at det ikke vil være mulig å sende nye meldinger dersom en melding ikke blir godkjent med returmelding fra Fiskeridirektoratet. Dette gjelder i hovedsak løsninger brukt av fartøy 11-15 meter. Fiskere som opplever dette kan starte planlagt aktivitet likevel.

Oppdatert: 10.09.2022