(Løst) Hummerregistreringsskjema med påmeldingsproblemer for enkelte brukere

Enkelte av våre brukere opplever problemer med å registrere seg selv, eller andre, i hummerregistreringsskjema.

Vi jobber nå med å løse saken.

Oppdatert: 12.09.2022