Fiskeridirektoratet sine it-systemer har i dag 14.07.21 hatt utilsiktet nedetid.

Hendelsen inntraff ca. kl. 02:30. Brukere av våre skjema og nettsider, samt aktører som sender og henter data fra oss er blitt påvirket. Vi jobber med å løse problemene.

The Norwegian Directorate of Fisheries has today experienced unintentional downtime on our systems. This occurred approximately 02:30 (UTC+2). Users of our forms and websites, as well as those who send and receive data from us are affected. We are working on finding a solution.

Oppdatert: 14.07.2021